MUD - Museernes Udgravningsdata

Startside  

Bestyrelsen i MUD består 2023-03-22 af:

Mads Leen Jensen, formand HAM maje@msj.dk
Henrik Skousen, kasserer FHM hhs@moesgaardmuseum.dk
Martin Risvig, medlem
MOE
mri@museumoj.dk
Kasper Wurr Stjernqvist, medlem KNV kws@museerne.dk
Hugo Hvid Sørensen, medlem SVM hhs@vestmuseum.dk
Mogens Bo Henriksen, Suppleant OBM mbhe@odense.dk

CVR-nr  30 47 65 73.

MUD Bestyrelsen og COWI har indgået en driftsaftale med virkning fra oktober 2008. Aftalen omfatter drift og vedligehold af den centrale server hvorpå MUD databasen er placeret og hvorfra opdaterede udgaver af MUD programmet downloades automatisk.

Aftalen betyder, at COWI skal opretholde en driftseffektivitet på ikke under 99 % målt over en måned, efter nærmere fastsatte beregningsmetoder, og sikre at serveren kører stabilt og er vedligeholdt. Desuden skal COWI varsle MUD, såfremt COWI ser at der er optræk til kapacitetsproblemer, f.eks. at harddiskpladsen er ved at rinde ud eller at belastningen på processor eller RAM er for stor og kræver udvidelse for at sikre den fortsatte stabilitet.

COWI overvåger løbende driften af MUD serveren. Såfremt COWI identificerer en ustabilitet i systemet, vil COWI aftale et servicevindue med MUD bestyrelsen. Et servicevindue vil som regel betyde, at der for en kortere periode ikke er adgang til MUD databasen. Meddelelser om effektuering af lukkevinduer til brugerne, sker via MUD bestyrelsen og vil altid være varslede i god tid. Undtagelsen herfra er effektuering af nød-lukkevinduer, hvor COWI handler på en pludseligt opstået ustabilitet i serveren.

COWI har til ansvar at sikre, at der bliver taget back up af data på MUD databasen dagligt jf. nedenstående uddrag af bilag 1 til MUD driftsaftalen:
4.8 Servicemål for backup og restore
Leverandøren foretager og overvåger fra idriftsættelsesdagen backup. Der tages på alle hverdage én differentiel backup og én ugentlig fuld backup af hele løsningen.
Data gemmes på anden fysiske adresse end serverparkens, således at de seneste 3 back-up til enhver tid er tilgængelige.
En kopi af backup kan udleveres ved kontraktens ophør efter henvendelse fra Kunden.
En ikke planlagt restore af en backup kan påbegyndes indenfor den beskrevne reaktionstid beskrevet i afsnit 4.7.
Alt i alt er det COWI's opgave, i samarbejde med MUD Bestyrelsen, at sikre en stabil drift af systemet og sikre alle data fra MUD databasen året rundt.

Aktuelle vedtægter 

 
    Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger:

Link til Mappe med referater