MUD og ansvar for persondata (GDPR)

Afsnittene for beretningsskrivning i MUD følger Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjerne for udformning af udgravningsberetninger.
Heraf fremgår det at udgravningsberetninger ikke må indeholde personfølsomme oplysninger:

”Museerne er dataansvarlig for de oplysninger de indberetter i Fund og Fortidsminder, da det er museumsloven (§§ 11, stk. 1 og 14, stk. 1, nr. 9) der pålægger museerne at indberette til registeret. Beretningen skal efter museumslovens regler gøres offentlig tilgængelig (§ 39), og derfor må der kun indføres personoplysninger i kategorien almindelige personoplysninger (f.eks. navne og kontaktoplysninger på fysiske personer), hvilket museerne har hjemmel til efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.”

(Citat fra Slots- og Kulturstyrelsen retningslinjer for udgravningsberetninger).