MUD - Museernes Udgravningsdata

Startside
_______________

Tips, tricks, FAQ, downloads...

Link til fillisting: Alle filer

Her forefindes adgang til diverse hjælp til arbejdet med indtastning i MUD, lister m.v.

Mht. FAQ's er de at finde i Forum.

Downloads med afgørende nyt er markerede med grøn baggrund.

Generalforsamling 2014, punkt 7 - Bilag (zip).

Vejledning til opsætning af Ark Digi på Windows 7 (Obsolet; anvend i stedet MapDigi, så behøver du ikke MapX!)

Qgis

Til de der er ved at skifte til Qgis, er der på CAA hjemmesiden publiceret en basisvejledning til hvordan man får gravningshverdagen til at fungere med Qgis, og hvor hvor de mere basale funktioner man kender fra MapInfo forefindes i Qgis: https://dk.caa-international.org/links/

Redskaber

MapDigi

Download MapDigi version 1.5 (MI 15.0 og 15.2) > Download MapDigi (sorte anlæg)

Download MapDigi version 1.5 (MI 15.0 og 15.2) > Download MapDigi (blå anlæg)

Import af DIME data

Med dette redskab kan man klargøre gamle listedata til import i MUD. Der er datavaldering på de relevante felter, således at man ikke løber ind i for mange MUD fejlmeldinger under importen. Det kan dog STADIG tage flere tilløb at få importen til at lykkedes...

Importskabelon til fundlister > Download importlisten

MapDigi

OBM's digitaliseringsværktøjer og vejledninger til transformation af data fra GPS til MapInfo > Download digitaliseringsværktøj

Sammenknytning af MUD og MapInfo data

Vejledning i sammenknytning af MUD-data med MapInfo-data > Hent vejledning i sammenknytning 

AutoHotkey. Automatisering af MUD

AutoHotkey: SKM og OBM´s automatiseringsredskaber og vejledninger klar til den nye 2020MUD > AutohotkeyMUD inkl avancerede funktioner

Euref89 tjek til MapInfo

Hent Haderslev Museums redskab til check af korrekt Projektion (EUref89) > Download Projektionsværktøj

Lister

Download/se Middelalderarkæologisk Netværks anbefalinger til MUD > Hent anbefalingerne
Download Excel-ark med stamtabel for anlægstyper (MUDs) > Hent anlægstypetabel Under redigering
Download Excel-ark med stamtabel for fundtyper > Hent fundtypetabel Under redigering
Download Excel-ark med dateringskoder (Fund&Fortidsminders) >Hent dateringskodetabel Under redigering
Download liste over indberettede fejl og mangler fra testperioden > Liste over fejl

Om materialet på siden

Redskaber og listers funktion er ofte betingede af at intet ændrer sig i MUD, og at disse fungerer kan derfor ikke garanteres. Men send lige en melding i forum, eller til formanden, hvis der skulle være problemer!

Nye passwords til Regin

Overførsel til REGIN  er senest påvirket af udskiftningen af alle passwords til sikre passwords 2011-09-04:

Læs meldingen fra KUAS
Supplerende til dette: 
– det viser sig også at der ikke må benyttes æ,ø,å,Æ,Ø,Å i adgangskoder til REGIN (du får dog ikke meddelelse om at du lavet én  der er forkert, men bliver blot ”spærret”).
Prøv derfor om du får lov at logge ind som den "person", der er registreret med webadgang til REGIN i MUDs administratordel.